Entitat col·laboradora amb l'Administració

Serveis de llicències d'obertura

Més informació Contacta

Addient va néixer amb la voluntat d'acompanyar els clients en els tràmits davant l'administració fins i tot abans del naixement del que avui anomenem Entitat Col·laboradora de l'Administració. En una reunió personal intentàvem explicar als tècnics municipals com interpretàvem la normativa i com l'aplicàvem.

Ara a Addient, oferim aquest servei personalitzat però amb un reconeixement a través de les diferents acreditacions que ens ha atorgat la pròpia administració. Això s'ha produït a; MADRID, CATALUNYA, COMUNITAT VALENCIANA, GALÍCIA I BALEARS.

Serveis

Llicència de primera ocupació

Veure serveis

Addient ofereix els seus serveis com a Entitat Col·laboradora de l'Administració en els àmbits de: gestió de llicències urbanístiques (Obres i Activitats), seguretat industrial, mediambiental, prevenció d'incendis.

Llicència de primera ocupació

Addient

Gestió de llicència urbanística

ADDIENT ofereix serveis d'inspecció i control en diferents àmbits (llicències de medi ambient, prevenció d'incendis i urbanisme). Les activitats provenen de l'externalització per part de diferents administracions de serveis reguladors d'inspecció i control dirigits a empreses, activitats, serveis d'instal·lacions, productes, etc.

Les aptituds i la història de l'empresa en l'àmbit de la inspecció i la col·laboració amb l'Administració, juntament amb les acreditacions actuals i previstes, obtingudes segons els criteris de la norma UNE-EN 17020 i la UNE-EN 17025 i reconegut tant per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) com per les diferents administracions competents a les diferents comunitats on Addient ofereix els seus serveis són una aposta segura per a la seva activitat.