Gestió de Residus

Caracterització de Residus

Entitat de control a l'àmbit sectorial del control i de la caracterització dels residus i dels lixiviats (EC-RES), per dur a terme controls d'instal·lacions de producció i gestió de residus, dipòsits controlats i determinació “insitu” i presa de mostra de residus, lixiviats o aigües.

Addient realitza aquest servei a:

Catalunya

Certificats i garanties:

Gestió de residus

Addient és Entitat de Control a l'àmbit sectorial del control i de la caracterització dels residus i dels lixiviats (EC-RES), habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb número de registre 005-EC-RES, segons el Decret 60/2015, per dur a terme inspeccions en gestors de residus de Catalunya, per a aquelles instal·lacions incloses al registre general de persones gestores de residus de Catalunya que gestionen residus perillosos o no perillosos i dàmbit municipal i/o industrial.

Camps d'actuació:

 • Determinació “insitu” i presa de mostra de residus, lixiviats o aigües.
  • Mostratge per obtenir el PCI d'un residu
  • Mostreig inicial i diari d'escòries siderúrgiques
  • Caracterització de residus per a l'admissió a l'abocador o per a la classificació de la seva perillositat
  • Presa de mostra per a l'anàlisi de PCB
  • Presa de mostra de residus lixiviats o aigües
 • GRE – Control d'instal·lacions de producció i gestió de residus
 • DC – Control d'instal·lacions de dipòsits controlats