Llicèncias i Permisos Ambientals

Control Activitats OMAIIA, Llicències Ambientals i Autoritzacions Ambientals

Entitat Col·laboradora de lAdministració en matèria de prevenció i control ambiental dactivitats (EC-PCAA), per exercir les funcions de control que determina el Decret 60/2015.

Addient realitza aquest servei a:

Catalunya

Certificats i garanties:

Llicències i Permisos Ambientals

Addient és Entitat Col·laboradora de l'Administració a l'àmbit sectorial de la prevenció i control ambiental d'activitats (EC-PCAA) habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya amb núm. 005-EC-PCAA, per exercir les funcions de control que determina el Decret 60/2015; I per l'Ajuntament de Barcelona per dur a terme totes les actuacions dins del municipi segons l'Ordenança Municipal d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental (OMAIIAA), i en especial les compreses als annexos III.1 i III.2, i es troba inscrita al registre d'entitats amb el número REAC-15.

Camps d'actuació:

 • Industrial i energètiques
  • Autoritzacions ambientals que inclouen actuacions de l'annex I de la Llei 20/2009 i de la Directiva 2010/75/UE d'emissions industrials (DEI).
  • Llicències dactivitat i comunicacions que inclou actuacions de lannex II i III de la llei 20/2009.
 • Gestió de Residus
  • Autoritzacions ambientals que inclou actuacions de la DEI i de l'annex I excepte les del grup 10.6-diposits controlats de residus.
  • Llicències i permisos ambientals, actuacions de control de l'annex II de la llei 20/2009 excepte el grup 10.4 – incineradores.
  • Certificació de la prova i assaig regulada per larticle 37.5b del R.D. 110/2015, del 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.
 • Serveis
  • Incloses Estacions de Serveis
 • Contaminació Lluminosa
  • Mesures de contaminació lluminosa per comprovar l'adequació a les previsions de la Llei 6/2001 i el Reial decret 1890/2008 d'eficiència energètica en instal·lacions d'il·luminació exterior.
 • Sandach
 • Prevenció d'Incendis Forestals

Instal·lació Plaques Solars

D'altra banda, Addient està autoritzada per l'Agència d'Energia de l'Ajuntament de Barcelona com a Entitat Col·laboradora de l'Administració (ECA) a la verificació d'instal·lació de plaques solars d'energia solar-tèrmica a l'àmbit de Barcelona, ​​sobre la base de l'Ordenança Solar Tèrmica.

Normativa