ECMCA

Entitat Col·laboradora en matèria de Qualitat Ambiental (ECMCA)

Entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental de la Comunitat Valenciana per al camp d'actuació vigilància i control mediambiental d'activitats.

Addient realitza aquest servei a:

Comunitat Valenciana

Certificats i garanties:

Comprovació del compliment dels requisits dautoritzacions ambientals integrades i llicències
ambientals en instal·lacions de la Comunitat Valenciana:


- General d'activitat: instal·lacions industrials
- Abocadors
- Explotacions ramaderes: Porcina i avícola

Segons l'ORDRE 9/2015 de 30 de març, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Comunitat Valenciana.

Normativa