Comunitat Valenciana

Llicències d'obra i activitat a València

Entitat Col·laboradora de l'Administració Municipal a la Verificació de les Actuacions Urbanístiques (ECUV) per realitzar les actuacions de verificació i control relatives als procediments d'intervenció prèvia d'actuacions urbanístiques i de control de la seva execució.

Entitat Col·laboradora en Matèria de Qualitat Ambiental (ECMCA) per a la Comprovació del compliment dels requisits d'autoritzacions ambientals integrades i llicències ambientals en instal·lacions de la Comunitat Valenciana als sectors:

  • General d'activitat: Instal·lacions industrials
  • General d'activitat: Abocadors
  • General dactivitat: Explotacions Ramaderes. Porcí i Avícoles

Organisme de Certificació Administrativa (OCA) per realitzar les actuacions regulades a la Llei 8/2012, de 23 de novembre.

Organisme de Control Autoritzat (OCA).