Control de Llicències Municipals

Organisme de Certificació Administrativa (OCA)

Organisme de Certificació Administrativa (OCA) autoritzada per la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana, per a l'expedició de certificats de verificació dels requisits per a permís de funcionament de locals de concurrència pública.

Addient realitza aquest servei a:

Comunitat Valenciana

Certificats i garanties:

Requisits per a permís de funcionament de locals pública concurrència

Addient és Organisme de Certificació Administrativa (OCA) autoritzada per la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana i inscrita al Registre d'Organismes de Certificació Administrativa (OCA) amb el número 2014/00008, per a l'expedició de certificats de verificació dels requisits per a permís de funcionament de locals de pública concurrència, segons la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i al Decret 143/2015, d'11 de setembre.

En aquelles activitats subjectes a la Llei d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, cal garantir la verificació de la normativa en matèria de seguretat, accessibilitat, condicions higienicosanitàries i de confort.

Si, juntament amb la documentació que exigeix ​​l'Ajuntament, es presenta el certificat d'un organisme de certificació administrativa (OCA), l'obertura de l'activitat és immediata perquè no cal que l'Ajuntament faci una inspecció prèvia. Tot això sense perjudici que l'Ajuntament inspeccioni en cas de considerar-ho necessari.

Camp d'actuació

Activitats reglades per la Llei 14/2010:

  • Grup A: Establiments, activitats o espectacles inclosos a l'article 9 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, amb procediment d'obertura mitjançant declaració responsable.
  • Grup B: Establiments, activitats o espectacles inclosos a l'article 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i amb un aforament que NO excedeixi de 3.000 persones en locals coberts o 10.000 persones en locals descoberts, amb procediment d'obertura mitjançant autorització.
  • Grup C: Establiments, activitats o espectacles inclosos a l'article 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i amb un aforament que excedeixi de 3.000 persones en locals coberts o 10.000 persones en locals descoberts, amb procediment d'obertura mitjançant autorització .