Galícia

Llicència d'activitat Galícia

Entitat de Certificació de Conformitat Municipal (ECCOM) per realitzar les actuacions de certificació, verificació i control de la conformitat de les activitats i de les obres necessàries per a l'obtenció de la llicència d'activitat municipal per desenvolupar l'activitat amb la normativa aplicable a l'àmbit municipal.