Control Atmosfèric d'Establiment

Control d'emissions atmosfèriques

Entitat de control a l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació atmosfèrica (EC-A), per dur a terme controls d'emissions atmosfèriques.

Addient realitza aquest servei a:

Catalunya

Certificats i garanties:

Llicències Ambientals

Addient és Entitat de control a l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació atmosfèrica (EC-A), habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb número de registre 005- EC-A, segons el Decret 60/2015.

Camps d'actuació:

  • B – Mostreig en condicions isocinètiques de partícules i gasos.
  • C – Mostreig de partícules en condicions isocinètiques i mostreig de gasos en condicions no isocinètiques.
  • D – Determinació dels nivells d‟emissió de compostos orgànics volàtils i gasos de combustió amb analitzadors automàtics d‟acord amb normes CEN.
  • E – Determinació dels nivells d'emissió de gasos de combustió (cèl·lula electroquímica) i opacitat.
  • F – Mostreig de partícules sedimentables Duent a terme Controls d'emissions atmosfèriques (reglamentaris com a EC-A) i autocontrols d'emissions atmosfèriques.

Control Atmosfèric d'Establiment (CAE)

Addient duu a terme actuacions de comprovació i verificació, control atmosfèric d'establiment (CAE) segons Decret 139/2018, de 3 de juliol, per garantir l'adequació permanent a les determinacions atmosfèriques fixades per la normativa específica, al permís administratiu, per resolució de l'òrgan competent, i les incloses al programa de control notificat per la persona titular de l'establiment.