Control de llicències municipals

Entitat Col·laboradora Urbanística de la Generalitat Valenciana (ECUV)

Entitat Col·laboradora Urbanística de la Generalitat Valenciana (ECUV), per realitzar les funcions de Verificació i Control en els procediments de tramitació de les actuacions urbanístiques.

Addient realitza aquest servei a:

Comunitat Valenciana

Certificats i garanties:

Llicència Urbanística Municipal

Addient és Entitat Col·laboradora Urbanística de la Generalitat Valenciana (ECUV), Entitat d'Inspecció acreditada per ENAC amb acreditació núm. 209/EI386, i inscrita al Registre d'Entitats Col·laboradores de Verificació i control d'actuacions urbanístiques (RECUV), de conformitat amb el Decret 62/2020, de 15 de maig, per realitzar les funcions de verificació i control en els procediments de tramitació de les actuacions urbanístiques previstes a l'art. 213 «Actes subjectes a llicència».

Declaració responsable

A més de les funcions de Verificació i Control en els procediments de tramitació de les actuacions urbanístiques previstes a l'Art. 214 «Actuacions subjectes a Declaració Responsable» de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge , de la Comunitat Valenciana, i les modificacions al respecte introduïdes a la Llei 1/2019, emetent un Certificat de Conformitat sobre l'actuació sol·licitada.