Seguretat en matèria d'Incendis

Inspecció d'Incendis (ECI)

Entitat Col·laboradora de lAdministració en làmbit de la prevenció i la seguretat en matèria dincendis (ECI), per exercir les funcions de control preventiu sobre tot tipus destabliments, activitats, infraestructures i edificis.

Addient realitza aquest servei a:

Catalunya

Certificats i garanties:

Prevenció i Seguretat contra Incendis

Entitat Col·laboradora de l'Administració en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis (ECI) acreditada per la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat de Catalunya segons la Llei 3/2010, i inscrita a el Registre d'entitats col·laboradores de l'administració en matèria de prevenció i seguretat amb el codi ECI-02, per exercir les funcions de control preventiu sobre tota mena d'establiments, activitats, infraestructures i edificis:

Comprovació en matèria de seguretat contraincendis segons l'Annex II de la Llei 3/2010 de Catalunya, emissió d'ACTE en funció de l'informe de Bombers.
Prevenció i seguretat en matèria dincendis i dels establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives.
Control de Qualitat de Gruixos i Revestiments per als productes de recobriment per a la protecció passiva del foc al municipi de Barcelona.