OCA

Inspecció RIPCI - RSCIEI - Validació Prestacional

Organisme de Control Autoritzat (OCA) a nivell nacional a l'àmbit de seguretat contra incendis i solucions tècniques de seguretat equivalents (validació de disseny prestacional).

Addient realitza aquest servei a:

Madrid

Comunitat Valenciana

Catalunya

Certificats i garanties:

Controls de Seguretat Industrial

Addient Entitat d'Inspecció i Control, SLU, Organisme de Control acreditat per ENAC amb acreditació núm. 366/EI657 a nivell nacional a l'àmbit de seguretat contra incendis.

Camps d'actuació:

  • Controls de Seguretat Industrial - Seguretat Contra Incendis:
    • Inspeccions periòdiques – Establiments Industrials – Reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials (RSCIEI)
    • Inspeccions periòdiques - Establiments No Industrials - Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI)
    • Solucions tècniques de seguretat equivalent (validació de disseny prestacional) segons l'article 1.b del RD 2267/2004 i de la guia tècnica d'aplicació.