OCA

Organisme de Control Autoritzat (OCA)

Organisme de Control Autoritzat (OCA) a nivell nacional per realitzar controls de seguretat industrial en els àmbits de: baixa tensió, alta tensió, aparells elevadors, seguretat contra incendis i instal·lacions tèrmiques als edificis.

Addient realitza aquest servei a:

Madrid

Comunitat Valenciana

Catalunya

Certificats i garanties:

Controls de Seguretat Industrial

Addient Entitat d'Inspecció i Control, SLU, Organisme de Control acreditat per ENAC amb acreditació núm. 366/EI657 a nivell nacional i autoritzada per la Direcció General Indústria i Energia i mines (DGIEM), com a Entitat d'Inspecció i Control Industrial (EICI) per a la Comunitat de Madrid, per realitzar controls de seguretat industrial en els àmbits de: baixa tensió, alta tensió, aparells elevadors, seguretat contra incendis i instal·lacions tèrmiques als edificis.

Camps d'actuació:

 • Aparells Elevadors:
  • Inspeccions periòdiques
 • Alta Tensió:
  • Inspeccions periòdiques per a instal·lacions de tensió nominal menor o igual a 30kV.
 • Baixa Tensió:
  • Revisió documental i Inspecció prèvia a la posada en servei (EICI).
  • Inspeccions inicials i periòdiques.
 • Instal·lacions Tèrmiques:
  • Inspeccions inicials (art.30).
  • Inspeccions periòdiques d'Eficiència Energètica (art. 31).
   • Inspeccions dels sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària
   • Inspecció dels sistemes de les instal·lacions d'aire condicionat
   • Inspecció de la instal·lació tèrmica completa
  • Revisió documental d'acord amb les especificacions tècniques definides a l'Ordre 9343/2003 de la Comunitat de Madrid.
  • Inspeccions inicials (art.30).
 • Seguretat Contra incendis:
  • Inspeccions periòdiques – Establiments Industrials
  • Inspeccions periòdiques – Establiments No Industrials
  • Solucions tècniques de seguretat equivalent (validació de disseny prestacional) segons l'article 1.b del RD 2267/2004 i de la guia tècnica d'aplicació.

Normativa